body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Seremoni Agoriadol

Am y tro cyntaf yn 2021 bydd Seremoni Agoriadol yng Ngŵyl Beyond the Border. Byddwn yn gwahodd disgyblion ysgol lleol a rhai o'r grwpiau cymunedol y buom yn gweithio gyda nhw dros yr ychydig fisoedd diwethaf i rannu eu straeon fel rhan o'r seremoni gyda'r nos ddydd Gwener 2 Gorffennaf.

Mae'r Seremoni Agoriadol ar gael i ddeiliaid tocyn Gŵyl Penwythnos a deiliaid tocynnau nos Wener. Mae drysau yn agor am 6pm (os nad ydych yn gwersylla ar y safle gyda mynediad o ganol-dydd 2 Gorffennaf).

Aiff tocynnau dydd ar werth o 1 Ebril 2020.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg