body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Chwedleuwyr yng Nghymru – FEST

Bydd Gŵyl Beyond the Border yn gweithio gydag artistiaid a chwedleuwyr yng Nghymru i greu prosiect digidol ar-lein newydd yn gysylltiedig â gŵyl 2021.

Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn gweithio gyda, hyfforddi a chreu ffyrdd newydd ac arloesol o ddefnyddio technoleg ddigidol i godi ymwybyddiaeth o straeon yn ymwneud â safle newydd yr ŵyl, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Dinefwr, Sir Gaerfyrddin. Gall hyn gynnwys ffilmiau digidol o chwedleuwyr yn y lleoliad newydd, ei ddosbarthu ar-lein drwy'r cyfyngau cymdeithasol fel 'ymgyrch ddenu' yn ogystal â syniadau newydd a ddaw o sesiynau gweithdy.

Digital Sharing Day for Storytellers

Did you miss our Sharing Day at the ATrium, Cardiff on 12th January 2020? If you did we are now sharing some of the notes from the day online. You can download the notes below. You’re Welcome!

Notes From Digital Skills Sharing Day 12.01.20

Cefnogir gan

^
Cymraeg