body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Hwb Chwedleua Myseliwm

Datblygu cenhedlaeth newydd o chwedleuwyr – cynllun cydweithredol newydd rhwng gweithwyr llawrydd a sefydliadau a gefnogir gan Gronfa Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Beyond the Border - Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Cymru ynghyd ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Menter Iaith, People Speak Up, Citrus Arts, Head4Arts a Theatre Soar yn gweithio gyda’i gilydd mewn cynllun cydweithredol cyffrous i sicrhau dyfodol y sector chwedleua yng Nghymru, gyda chyllid gan gronfa Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r Hwb Chwedleua Myseliwm yn rhwydwaith o bartneriaid sefydliadol a llawrydd, wedi ymrwymo i rannu arfer a meithrin chwedlau llai cyffredin o bob rhan o gymunedau amrywiol Cymru. Ysbrydolwyd y model gan rwydweithiau myceliwm natur ac mae’n cynnwys cefnogaeth i gynhyrchwyr a rôl newydd i’n Cyfarwyddion cyfoes.

Bydd Cyfarwyddion cyfoes yn helpu i ddatgelu a rhannu storïau’r cymunedau y maent yn gweithio ynddynt am breswyliad deuddeng mis. Ysbrydolir swyddogaeth y Cyfarwydd yn uniongyrchol gan draddodiadau hŷn y Cyfarwydd yng Nghymru; chwedleuwyr a wnaeth gofnodi ac adlewyrchu’r hyn oedd yn digwydd yn eu cymunedau, gan gynnig arweiniad cynnil trwy’r storïau yr oeddent yn eu hadrodd. Roedd gan bob Cyfarwydd brentisiaeth, a byddai’n mynd ymlaen i fod yn aelod mawr ei barch o gymdeithas, yn teithio a dod â newyddion i’r llysoedd, gan adlewyrchu cymdeithas y cyfnod.

Bydd yr Hwb Myseliwm hefyd yn cynnwys cynhyrchwyr, naill ai wedi eu paru â’r Cyfarwyddion i weithio mewn partneriaeth mewn cymuned benodol neu i ddatblygu rhaglenni neu brosiectau eraill, ar sail meysydd sy’n cael blaenoriaeth neu lle mae potensial.

Mae blwyddyn gyntaf y prosiect yn blaenoriaethu chwedleua trwy gyfrwng y Gymraeg a dwy bartneriaeth benodol i ardal ddaearyddol, un gyda People Speak Up yn Sir Gaerfyrddin, cartref newydd Beyond the Border, ac un arall fydd yn cael ei lansio yn Rhondda, gan gynnwys y partneriaid Citrus Arts, Head 4 Arts a Theatre Soar. Mae budd i bawb mewn ystyried gwytnwch, hanes, gwleidyddiaeth, acenion a chymeriadau cymunedau penodol, gan ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau bod storïau’r cymunedau hyn yn cael eu meithrin a’u dathlu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai sy’n cael eu tangynrychioli yn sylweddol yn ein sector, fel pobl anabl, niwrowahanol, siaradwyr Cymraeg ac unigolion o’r Cymunedau LGBTQIA+, Du, Asiaidd a Mwyafrifoedd Byd-eang.

Byddwn yn cynnig cefnogaeth i bobl sy’n ymgeisio. Mae BTB yn rhedeg sesiwn agored i bobl gael dysgu rhagor trwy sgwrsio am eu rôl ar ddydd Gwener 15 Hydref o 4.30pm. Mae’r partneriaid yn cynnig cyfweliadau wedi eu gwarantu i siaradwyr Cymraeg, ac ymgeiswyr o gymunedau LGBTQIA+, Du, Asiaidd a Mwyafrifoedd Byd-eang, rhai anabl a niwrowahanol.

Sesiwn Agored – 15 Hydref, 4.30pm Archebwch eich lle

Y Disgrifiadau Swyddi diweddaraf a rhagor o wybodaeth yma

Cynhyrchwyr

JD Cynhyrchwyr WORD (Cymraeg)
JD Cynhyrchwyr PDF (Cymraeg)
Producer JD PDF (English)
Producer JD WORD (English)

Cyfarwyddion Cyfoes

Cyfarwyddion Cyfoes JD WORD (Cymraeg)
Cyfarwyddion Cyfoes JD PDF (Cymraeg)
JD Contemporary Cyfarwyddion WORD (English)
JD Contemporary Cyfarwyddion PDF (English)

Equal Opportunities Monitoring Form | Ffurflen Fonitro Cyfleuoedd Hafal WORD

Equal Opportunities Monitoring Form | Ffurflen Fonitro Cyfleuoedd Hafal PDF

The Mycelium Story Hub-English
Hwb Chwedleua Myseliwm-Cymraeg

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg