body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Secrets & Silences

Enillwyr Comisiwn Esyllt Harker 2021
Sul 9 Gorffennaf, 1.30pm-2.30pm
Casglu

Mae lleuad llawn dros y goedwig, ond mae bob amser gysgodion. Dwy chwaer, wedi eu gwahanu gan gyfrinach; un ddaear, wedi’i thrafferthu gan droseddau. Mae’r ddwy chwedleuwraig yn cymryd tropau stori traddodiadol ac anadlu bywyd newydd iddynt yn y stori afaelgar hon. Mae dyfeisgarwch beiddgar Deb i’w weld yn llawn wrth iddi ymdreiddio i dywyllwch y twnnel.
Daw gweledigaeth farddol a chymeriadau siamanaidd Ailsa â llawenydd, gobaith ac iachad.
Addas i rai sy’n 12 oed a hŷn
Content Warning:
Rhybudd Cynnwys: Themâu aeddfed a llofruddiaeth

Cyhoeddir enillydd Gwobr Esyllt Harkers 2023

Cefnogir gan

^
Cymraeg