body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Chwedleuwyr yn eich poced

Mae Dinefwr yn safle eang a bendigedig. Cymrwch saib o brysurdeb yr ŵyl ac ewch am dro gyda chwedleuwr yn eich poced. Rydym wedi casglu straeon a chaneuon gan chwedleuwyr Cymraeg, o Brydain a rhai rhyngwladol i chi wrando arnyn nhw a mwynhau yn ystod yr ŵyl.

Chwedleuwyr yn eich poced - wedi recordio yn Ninefwr

Farting Stone by Sara Liisa

Taliesin – by Ffion Phillips
“The birth of Taliesin is a story of transformation and magic from North Wales charting the path of one of the most incredible transformations of all: a child into a story teller.”

Yama the God of Death by Chandrika Joshi

The Punk Pot – by Kestrel Morton
“The Punk Pot is my newest adaptation of a Scots traveller story that’s a regular in my repertoire and the favourite story of my two nieces. This version grew from a chat with Sunshine about including non binary characters in traditional tales and a general feeling that folk stories needed more punks in them.

I told it to a small crowd who hadn’t had enough stories after the last events of the festival had ended and the crew were shutting down the site, so listen out for the moment when the lights get switched off where we were sat!”

The Sun and the Moon – an Aztec Story by Saul Jaffe

The Departure of the Giants – by Phil Okwedy

“When I came across this story 10 years ago, it immediately spoke to me and yet, I have only just begun to tell it. Perhaps I was not ready until now, or perhaps it is the particular mess of circumstances right now that have caused it to insist on being told.”

 

Carreg y Bwci by Ceri Philips
“The solitary rock called ‘carreg y bwci’  stands upon a hill near Lampeter. This tale serves as a stark warning for lost travellers to seek shelter indoors… Especially if you are a highwayman!”

Mair Tomos Ifans

“Dyma i chi stori dwi’n cofio ei chlywed yn blentyn - dwi ddim yn cofio ai fy nhad neu fy nhaid oedd yn adrodd y stori - magwyd fy nhaid yn Llanegryn ac fe wnaeth fy nhad dreulio cyfran helaeth o’i blentyndod yno hefyd. Mae’n stori am ffermwr o Lanegryn sydd am werthu ceffyl ond sy’n cyfarfod y Tylwyth Teg yn y diwedd.”

This story is in Welsh.

Lynne Denman

Mae repertoire Lynne Denman yn cynnwys caneuon wedi eu gwreiddio’n ddwfn yn nhraddodiadau, rhythmau, ieithoedd a thirwedd y gwledydd Celtaidd. Bu Lynne yn canu caneuon traddodiadol a newydd yn Gymraeg, Saesneg a Ffrangeg i gynulleidfaoedd ar bum cyfandir. Mae’n recordio a theithio fel un o aelodau cyntaf yr ensemble gwerin Ffynnon. Yn ddehonglwr treftadaeth medrus, bu Lynne yn ymchwilio, ysgrifennu a pherfformio cerddoriaeth ar gyfer prosiect o bwys yng Ngogledd Cymru dan yr enw Tywysogion Gwynedd.

Nick Hennessey

Mae Nick Hennessey yn chwedleuwr a gydnabyddir yn rhyngwladol, yn ddramodydd, canwr gwerin, cyfansoddwr caneuon a cherddor. Bu’n chwedleua ers dros 20 mlynedd, gan berfformio mewn lleoliadau fel Canolfan Southbank a Neuadd Albert. Caiff ei dynnu’n neilltuol at draddodiadau diwylliannol Gogledd Ewrop a rhoddwyd clod mawr iddo yn y Ffindir am ei waith ar eu Chwedl Epig Genedlaethol, Kalevala. Mae llawer ar ei ôl i gydweithio ag o, gan weithio’n gyson gyda’r cerddorion o’r Ffindir, Suunta, Adverse Camber, Hugh Lupton, Jonny Dyer a Vicki Swan.

Cefnogir gan

^
Cymraeg