body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Cefnogwch Ni

Mae Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border yn elusen a dibynnwn ar gefnogaeth ariannol, cyfraniadau yn ogystal ag incwm o werthu tocynnau

Rydym yn ffodus i gael cefnogaeth gan y sefydliadau dilynol:

Cyngor Celfyddydau Cymru
FEST
Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru
National Lottery

Caiff rhai o'n prosiectau cymunedol a maes eu cyllido'n benodol gan sefydliadau neilltuol i'n helpu i gyflawni gwasanaethau penodol i gymunedau a phrosiectau iechyd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn ein hastudiaethau achos a phrosiectau.

Cefnogir gan

^
Cymraeg