body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Y Tîm a'r Bwrdd

Mae Beyond the Border yn cynnwys tîm o ddyfeiswyr, chwedleuwyr ac artistiaid llaw-rydd angerddol sy'n gweithio'n rhan-amser yn ystod y flwyddyn. Mae'r tîm yn cynnwys:

TÎM BEYOND THE BORDER

Cyfarwyddwr Artistig, Naomi Wilds Naomi Wilds

Rheolwr yr Ŵyl Sandra Bendelow

Cydlynydd Ymgysylltu Lleol, Tamar Eluned Williams Tamar Eluned Williams

Ymgynghorydd Marchnata, Suzanne Carter Suzanne Carter


BWRDD YMDDIRIEDOLWYR

Steve Killick
Tanya Pengelly
Andrew Price
Angharad Wynne


 

Cefnogir gan

Creative Europe logo
^
Cymraeg
English (UK) Cymraeg