body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Y Tîm a'r Bwrdd

Mae Beyond the Border yn cynnwys tîm o ddyfeiswyr, chwedleuwyr ac artistiaid llaw-rydd angerddol sy'n gweithio'n rhan-amser yn ystod y flwyddyn. Mae'r tîm yn cynnwys:

TÎM BEYOND THE BORDER

Cyfarwyddwr Artistig, Naomi Wilds Naomi Wilds

Rheolwr yr Ŵyl Sandra Bendelow

Cydlynydd Ymgysylltu Lleol, Tamar Eluned Williams Tamar Eluned Williams (Currently on Maternity Leave)

Ymgynghorydd Marchnata, Suzanne Carter Suzanne Carter


BWRDD YMDDIRIEDOLWYR

Robert Goss
Steve Killick

Tanya Pengelly – Chair of Trustees
Laura Sheldon

Angharad Wynne


 

TÎM BEYOND THE BORDER

Naomi Wilds
Cyfarwyddwr Artistig
Sandra Bendelow
Rheolwr yr Ŵyl
Tamar Eluned Williams
Cydlynydd Ymgysylltu Lleol
Suzanne Carter
Ymgynghorydd Marchnata

Cefnogir gan

^
Cymraeg