body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Suzanne Carter

Ymgynghorydd Marchnata

Suzanne sy’n goruchwylio’r holl farchnata a chyfathrebu ar gyfer gŵyl Beyond the Border a phrosiectau drwy gydol y flwyddyn, o ganfod mwy am yr ŵyl i archebu eich tocynnau.
Gan ddechrau ei gyrfa fel newyddiadurwraig a darlledydd, trodd Suzanne ei meddwl creadigol a sgiliau cyfathrebu i farchnata digwyddiadau a theatr byw. 20 mlynedd wedyn mae wedi gweithio gyda chanolfannau, cwmnïau dawns a theatr, digwyddiadau a gwyliau ledled Cymru a Phrydain. Mae bellach yn rhedeg ei chwmni ymgynghoriaeth ei hun.

Back

Cefnogir gan

^
Cymraeg