body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Tamar Eluned Williams

Cydlynydd Ymgysylltu Lleol

Mae gwaith Tamar ar gyfer Beyond the Border yn cynnwys datblygu a darparu gweithdai a phrosiectau creadigol, gweithio gydag ysgolion, ceisio am gyllid ar gyfer datblygu syniadau newydd, a dod o hyd i strategaethau i wreiddio’r ŵyl yn ddwfn o fewn treftadaeth Cymru, a’i chymuned leol yn Sir Gâr. Mae hi’n ddwyieithiog yn Gymraeg ac yn angerddol am ddatblygu gwaith perfformio iaith Gymraeg yr ŵyl, ynghyd â chefnogi lleisiau newydd ym maes adrodd straeon, a datblygu rhwydweithiau ymhlith storïwyr ledled Cymru a’r byd.

Mae Tamar hefyd yn storïwr gwobrwyedig ac yn gweithio gydag ysgolion, amgueddfeydd, theatrau a sefydliadau celfyddydol fel artist llawrydd. Mae hi'n gweithio gyda chwedlau o Gymru yn bennaf, gan berfformio straeon yn Gymraeg a Saesneg. Mae hi’n aelod panel ar gyfer Chwedl, rhwydwaith storiwragedd Cymru, ac yn cynnal noson adrodd straeon reolaidd ym Mryste, sef STORYPUB.

Back

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg