body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Tocynnau

Ein haddewid ar brisiau tocynnau

Nid ydym yn cynyddu prisiau tocynnau

Er ein bod yn wynebu costau cynyddol am bopeth sydd ei angen i adeiladu profiad yr ŵyl, sylweddolwn fod pawb yn wynebu argyfwng costau byw, tlodi tanwydd ac ymdeimlad cynyddol o ansicrwydd am y dyfodol.

Oherwydd hyn rydym yn cadw prisiau ein tocynnau fel yr oeddent. Fodd bynnag, os ydych mewn sefyllfa i gefnogi’r ŵyl, gofynnwn i chi wneud cyfraniad os gwelwch yn dda a gallwch wneud hynny wrth archebu eich tocyn neu drwy paypay. paypay.

Early Bird tickets now on sale.
These will be the lowest price tickets for:

*(ffi weinyddol o 10% wedi ei hychwanegu’n awtomatig at brisiau’r holl docynnau)

Gwersylla a Cherbydau Cysgu

Ychydig iawn o leoedd sydd ar ein safleoedd ar gyfer gwersylla a cherbydau byw a chysgu. Rhagwelwn y byddant yn llenwi’n gyflym felly fe’ch cynghorwn i archebu’n gynnar os dymunwch aros ar y safle.

Prisiau Tocynnau

TELERAU AC AMODAU

Beyond the Border 7-9 Gorffennaf 2023

Archebwch Nawr Ar-lein

01792 602060
Swyddfa Docynnau
(oriau agor yw 1pm-5pm GMT dydd Llun i ddydd Gwener).

Yr holl brisiau tocynnau yn cynnwys tâl gweinyddol 10% a ffioedd cerdyn credyd.

Tocynnau Bargen Gynnar Cynnydd prisiau nesaf Cynnydd prisiau olaf
Penwythnos Oedolyn £132.00 £154.00 £154.00
Tocyn Penwythnos Teuluol £299.20 £327.80 £327.80
Tocyn Penwythnos Dan 5 Plentyn £0.00 £0.00 £0.00
Penwythnos Plentyn (6-17 oed) £55.00 £60.50 £60.50
Tocyn dydd oedolyn - Dydd Sadwrn £66.00 £77 £88.00
Tocyn Dydd Oedolyn - Dydd Sul £66.00 £77 £88.00
Plentyn (6-17 oed) Tocyn Dydd - Dydd Sadwrn £33.00 £38.50 £44.00
Plentyn (6-17 oed) Tocyn Dydd - Dydd Sul £33.00 £38.50 £44.00
Tocyn Diwrnod Plentyn Dan 5 Oed £0.00 £0.00 £0.00
Tocyn Penwythnos Oedolyn Ymddiriedolaeth Genedlaethol £121.00 £143.00 £143.00
Penwythnos Plentyn Ymddiriedolaeth Genedlaethol £44.00 £66.00 £60.00
Penwythnos Teulu Ymddiriedolaeth Genedlaethol £275.00 £308.00 £308.00
NT Tocyn Dydd Oedolyn £60.50 £71.50 £82.50
NT Plentyn (6-17 oed) Tocyn Dydd £27.50 £33.00 £38.50

 

Dewisiadau llety Prisiau
Cerbyd Byw -1 Safle £44.00
Safle Gwersylla £22.00

Tocynnau Cydymaith

Rydych chi’n gymwys i drio am docyn cydymaith am ddim os ydych chi'n aelod o Gynllun Cymru gyfan HYNT. Mae modd archebu y tocyn yma ar ein tudalen tocynnau.

Os ydych chi’n byw tu fas i Gymru, neu ddim yn aelod o Gynllun HYNT, mae modd gwneud cais am gydymaith am ddim. Darllenwch ein tudalen hygyrchedd am wybodaeth ar sut i wneud cais.

Amser agor ar gyfer pob tocyn:

Gwersylla a thocynnau Cerbydau i Fyw ynddynt - Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2023 11yb - dydd Llun 10 Gorffennaf 11yb

Tocyn Penwythnos dydd Gwener 7 Gorffennaf 6yh - canol nos, dydd Sadwrn 8 Gorffennaf 10yb - canol nos a dydd Sul 9 Gorffennaf 10yb - canol nos.

Tocyn Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf - 10yb - canol nos.

Tocyn Dydd Sul 9 Gorffennaf - 10yb - canol nos

Cefnogir gan

^
Cymraeg