body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Tocynnau

Ein haddewid ar brisiau tocynnau

Nid ydym yn cynyddu prisiau tocynnau

Er ein bod yn wynebu costau cynyddol am bopeth sydd ei angen i adeiladu profiad yr ŵyl, sylweddolwn fod pawb yn wynebu argyfwng costau byw, tlodi tanwydd ac ymdeimlad cynyddol o ansicrwydd am y dyfodol.

Oherwydd hyn rydym yn cadw prisiau ein tocynnau fel yr oeddent. Fodd bynnag, os ydych mewn sefyllfa i gefnogi’r ŵyl, gofynnwn i chi wneud cyfraniad os gwelwch yn dda a gallwch wneud hynny wrth archebu eich tocyn neu drwy paypay. paypay.

Tocynnau Bargen Gynnar WEDI GWERTHU I GYD.
Y rhain fydd y tocynnau rhataf ar gyfer:

*(ffi weinyddol o 10% wedi ei hychwanegu’n awtomatig at brisiau’r holl docynnau)

Gwersylla a Cherbydau Cysgu

Nifer gyfyngedig o safleoedd sydd yn ein gwersyll. Rydym yn rhagweld y byddwn yn llenwi’n fuan ac felly yn eich cynghori i archebu’n fuan os ydych am aros ar y safle.

Prisiau Tocynnau

TELERAU AC AMODAU

Beyond the Border 7-9 Gorffennaf 2023

Archebwch Nawr Ar-lein

01792 602060
Swyddfa Docynnau
(oriau agor yw 1pm-5pm GMT dydd Llun i ddydd Gwener).

Gallwch ddal i brynu tocynnau ar gyfer yr ŵyl ar-lein 24/7.

Yr holl brisiau tocynnau yn cynnwys tâl gweinyddol 10% a ffioedd cerdyn credyd.

Tocynnau Bargen Gynnar WEDI GWERTHU I GYD. AR WERTH NAWR Cynnydd prisiau olaf
Penwythnos Oedolyn £132.00 £154.00 £154.00
Tocyn Penwythnos Teuluol £299.20 £327.80 £327.80
Tocyn Penwythnos Dan 5 Plentyn £0.00 £0.00 £0.00
Penwythnos Plentyn (6-17 oed) £55.00 £66 £66
Tocyn dydd oedolyn - Dydd Sadwrn £66.00 £77 £88.00
Tocyn Dydd Oedolyn - Dydd Sul £66.00 £77 £88.00
Plentyn (6-17 oed) Tocyn Dydd - Dydd Sadwrn £33.00 £38.50 £44.00
Plentyn (6-17 oed) Tocyn Dydd - Dydd Sul £33.00 £38.50 £44.00
Tocyn Diwrnod Plentyn Dan 5 Oed £0.00 £0.00 £0.00
Tocyn Penwythnos Oedolyn Ymddiriedolaeth Genedlaethol £121.00 £143.00 £143.00
Penwythnos Plentyn Ymddiriedolaeth Genedlaethol £44.00 £60.50 £60.00
Penwythnos Teulu Ymddiriedolaeth Genedlaethol £275.00 £308.00 £308.00
NT Tocyn Dydd Oedolyn £60.50 £71.50 £82.50
NT Plentyn (6-17 oed) Tocyn Dydd £27.50 £33.00 £38.50

 

Dewisiadau llety Prisiau
Cerbyd Byw -1 Safle £44.00
Safle Gwersylla £22.00
Glamping -Yn addas i hyd at 5 o bobl fesul pabell. O

Glamping Tent options vary. Please see Glamping Wales website for options

£295.00

Tocynnau Cydymaith

Rydych chi’n gymwys i drio am docyn cydymaith am ddim os ydych chi'n aelod o Gynllun Cymru gyfan HYNT. Mae modd archebu y tocyn yma ar ein tudalen tocynnau.

Os ydych chi’n byw tu fas i Gymru, neu ddim yn aelod o Gynllun HYNT, mae modd gwneud cais am gydymaith am ddim. Darllenwch ein tudalen hygyrchedd am wybodaeth ar sut i wneud cais.

SA POSTCODE DISCOUNTED TICKETS

*Terms and Conditions apply.
Limited number of 50% discounted tickets available for those living within the SA postcode area. Not available retrospectively or with any other offer. To redeem discount tickets you must live in the SA postcode and have the discounted offer code, which has been advertised locally. Not see the offer, but live locally? Email info@beyondtheborder.com

Amser agor ar gyfer pob tocyn:

Gwersylla a thocynnau Cerbydau i Fyw ynddynt - Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2023 11yb - dydd Llun 10 Gorffennaf 11yb

Tocyn Penwythnos dydd Gwener 7 Gorffennaf 6yh - canol nos, dydd Sadwrn 8 Gorffennaf 10yb - canol nos a dydd Sul 9 Gorffennaf 10yb - canol nos.

Tocyn Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf - 10yb - canol nos.

Tocyn Dydd Sul 9 Gorffennaf - 10yb - canol nos

Cefnogir gan

^
Cymraeg