body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Hyfforddiant Arlein - Cyflwyniad i Greu Podlediad

Hyfforddiant Arlein: Cyflwyniad i Greu Podlediad, gyda Amy Douglas & Daniel Morden

14 Hydref, 6-8yh

AM DDIM
Bydd hwn yn weithdy anffurfiol, ymarferol dros Zoom fydd yn darparu gwybodaeth i fewn i'r dulliau a'r technegau y gall chwedleuwyr eu defnyddio pan yn dechrau ar greu podlediad am y tro gyntaf. Bydd y gweithdy yn archwilio penderfynu ar bwnc neu thema'r podlediad, technegau recordio, golygyddion sain, a phlatfformau hostio.
Os hoffech chi ymuno, e-bostiwch tamarwilliams@beyondtheborder.comNifer cyfyng o lefydd, y cyntaf i'r felin caiff falu.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg