body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Dysgwyr Cymraeg

Rydym yn ffodus yng Nghymru mewn cael llawer iawn o straeon gwerin, mythau a chwedlau ond hefyd ein hiaith ein hunain sydd wedi goroesi dros ganrifoedd lawer. Nid yw pawb yng Nghymru yn siarad Cymraeg a gwyddom fod llawer yn awyddus i ddeall mwy. Bydd cyfleoedd yng Ngŵyl 2021 i bobl o bob oed a gallu ddysgu Cymraeg - cyfleoedd hygyrch ar gyfer rhai sy'n dymuno dysgu ychydig o Gymraeg i straeon drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer y rhai sydd wedi dysgu ychydig mwy.

Bydd arwyddion y safle, ein gwefan a'n rhaglen yn ddwyieithog.

Rydym hefyd yn argymell fod dysgwyr yn lawrlwytho Ap Lingo ar eu ffôn. Er na fydd pawb yn yr Ŵyl yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, efallai y byddwch yn teimlo'n gysurus yn cael hyn os dymunwch ymarfer eich Cymraeg.

 

Dyma rai ychydig eiriau Cymraeg a all fod yn ddefnyddiol:

Bore da – Good Morning

Pnawn da – Good Afternoon

Noswaith dda – Good Evening

Nos Da – Good Night

Os gwlecwh yn dda – please

Ga I beint? – Can I have a pint?

Ga I _? Can I have_?

Ble mae – where is_?

Hwyl! Bye

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg