body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Dysgwyr Cymraeg

We are fortunate in Wales not only have a tremendous amount of folk tales, myths and legends but to have our own language that has survived over hundreds of years. Not everyone in Wales speaks Welsh, and there are many we know are keen to understand more. In the 2023 Festival there will be chances to learn some Welsh whatever your age and abilities – accessible opportunities for those wanting to learn some Welsh to stories in Welsh for those who are a little more advanced.

Bydd arwyddion y safle, ein gwefan a'n rhaglen yn ddwyieithog.

Rydym hefyd yn argymell fod dysgwyr yn lawrlwytho Ap Lingo ar eu ffôn. Er na fydd pawb yn yr Ŵyl yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, efallai y byddwch yn teimlo'n gysurus yn cael hyn os dymunwch ymarfer eich Cymraeg.

 

Dyma rai ychydig eiriau Cymraeg a all fod yn ddefnyddiol:

Bore da – Good Morning

Pnawn da – Good Afternoon

Noswaith dda – Good Evening

Nos Da – Good Night

Os gwlecwh yn dda – please

Ga I beint? – Can I have a pint?

Ga I _? Can I have_?

Ble mae – where is_?

Hwyl! Bye

Cefnogir gan

^
Cymraeg