body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Gweithio gyda ni

Cynigiwn gyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli i weithio gyda ni o amgylch yr ŵyl. Caiff manylion swyddi eu hysbysebu yma

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae ceisiadau i fasnachu yng Ngŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border ar agor nawr.

Mae Beyond the Border yn chwilio am werthwyr bwyd, elusennau a stondinau unigryw sydd am gymryd safleoedd yn Beyond the Border 2020. Bydd pob cais yn cael ei asesu yn ôl ei rinweddau ei hun a’r modd y mae’n cyd-fynd ag ethos Beyond the Border i gynnig amrywiaeth o fwydydd, diodydd a nwyddau o safon uchel i’r rhai sy’n dod i’r Ŵyl, felly rhowch gymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl gan gynnwys ffotograffau o’ch safle a’ch cynnyrch.

Bydd pob stondin yn cael ei phrisio yn unigol, ar sail y nifer o staff, maint y stondin, gofynion y stondin a’r cynnyrch sydd ar werth info@beyondtheborder.com Mae’n rhaid i bob ymgeisydd lenwi Ffurflen Gais Masnachwyr. Cysylltir ag ymgeiswyr llwyddiannus gyda mwy o wybodaeth a manylion lleoliad a phris lleiniau.

Traders Application Form 2020

Ymgeisiwch i fod yn wirfoddolwr yn yr Ŵyl ar 1 Chwefror.

Cynhelir Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border 2020 mewn lleoliad newydd ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i Beyond the Border ac mae arnom angen tîm o wirfoddolwyr sydd yr un mor gyffrous am y symud i gartref newydd ac am helpu i wneud y symud mor llwyddiannus â phosibl. Mae amrywiaeth eang o gyfleoedd i Wirfoddolwyr gan gynnwys stiwardio lleoliadau, gwarchod safleoedd, meysydd parcio, cyswllt ag artistiaid, a rheoli traffig. Bydd ein tîm o Wirfoddolwyr yn cael ei ddewis a’i reoli gan Wicked Events.

Applications for Volunteers will be through their website

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg