body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Ailsa Mair Hughes

Artist - Ailsa Mair Hughes

Mae Ailsa Mair yn canu’r soddgrwth ac yn canu, yn chwedleuwraig newydd ac yn artist sain ecolegol sydd wedi gweithio ym maes chwedleua fel cerddor ers dros ddegawd.
Yn adnabyddus am fod yn rhan o’r ddeuawd Tinc y Tannau, mae Ailsa Mair yn gyfansoddwraig a chrëwr cerddoriaeth byrfyfyr brwdfrydig a rhydd a gafodd hyfforddiant clasurol. Datblygodd brosiect ‘Mapio Sain’ newydd yn ystod y cyfnod clo, wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chronfa Sefydlogi’r Loteri Genedlaethol.

Bydd Deb Winter ac Ailsa Mair Fox yn cyflwyno eu Comisiwn Esyllt Harker – gwobr y gwnaeth y ddau eu hennill ar y cyd yn 2021.

Dyfarnwyd y wobr gan Chwedl ac mae’n dathlu talent a chyfraniad chwedleuwragedd sydd wedi sefydlu neu yn dod i’r amlwg yng Nghymru. Allwn ni ddim aros i weld y chwedleuwyr anhygoel yma yr ydym wedi eu creu gyda’n gilydd.

Cefnogir gan

^
Cymraeg