body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Ysbrydoli / Inspire

Ysbrydoli / Inspire yw ein cyfres fisol newydd, lle rydyn ni'n canolbwyntio ar rai o'r storïwyr a'r artistiaid sy'n creu neu'n gweithio ar brosiectau a pherfformiadau ysbrydoledig a grëwyd cyn, yn ystod neu ar ôl y cyfnod clo. Bob mis byddwn yn canolbwyntio ar ddau artist ac yn rhannu rhai o'u prosiectau adrodd straeon, yn dweud ychydig mwy wrthych amdanyn nhw a'u gwaith a pha bethau arlein neu gorfforol o'u hamgylch sydd wedi eu hysbrydoli yn ystod y cyfnod clo. Gallwch ddarllen am bob artist a'u prosiectau isod.

As well as blogs below from artists we will also be hosting online conversations with artists over the next few months.

Nesa Ysbrydoli

21 Hydref 6yh - Zoom Ar-lein
“Mewn 3,2,1…”: Cyflwyniad i chwedleua gyda Baeletsi Tsatsi

Yn y sesiwn hon, bydd Baeletsi yn tywys storïwyr a phobl sy’n gwrando ar straeon trwy bum techneg hawdd y gall unrhywun eu defnyddio wrth wynebu’r dasg o adrodd stori, rhoi araith neu siarad o flaen grŵp o bobl. Gan ganolbwyntio ar ddewis y stori gywir ar gyfer yr achlysur, y themâu a’r ystumiau cywir, bydd Baeletsi yn helpu cyfranogwyr i siarad yn hyderus ac yn argyhoeddiadol.
6yh-7yh (oddeutu)

Am Ddim

10 Tachwedd 6pm - Zoon Ar-lein
PETER STEVENSON: BOGGARTS, TROLLS & TYLWYTH TEG: FOLK TALES OF HIDDEN PEOPLE & LOST LANDS

Galwodd y Brodyr Grimm nhw Y Bobl Dawel, ym Māori maent yn Patupaiarehe, yng Nghymru Y Tylwyth Teg, pobl gudd sy’n byw’n anweledig, yn siarad eu hieithoedd eu hunain ac yn symud o gwmpas fel ymfudwyr, ymhell o’n llygaid. Ym mytholeg, mae tiroedd coll yn gestyll corawl o dan y môr, fforestydd
hynafol lle mae ysbrydion yn byw, a chorsydd mynyddig lle mae ellyllon yn stelcian. Os cewch wared â’r fytholeg gwelir dyffrynnoedd a phentrefi a foddir er mwyn darparu dŵr yfed i deyrnasoedd cyfagos, gwersyllfaoedd lle mae teithwyr yn cael eu gwahardd a rhandiroedd lle mae hawliau pobl y cenhedloedd gwreiddiol yn cael eu hanwybyddu.

Mae Peter Stevenson yn archwilio lleoedd a phobl y gofodau hudolus cyfyngol hyn yn ei lyfr newydd, Boggarts, Trolls & Tylwyth Teg, a gyhoeddwyd gan y History Press. Mae'n gasgliad o straeon, hanes teithio, ac hanes gwerin o ymfudo, gan ddechrau a gorffen yng Ngheredigion, a chroesi sawl ffin ar hyd y ffordd.

Ymunwch ag ef am drafodaeth o’i waith, ei ymarfer fel storïwr gweledol, a’r prosiectau creadigol amrywiol sy'n plethu a gwau gyda straeon bywyd go-iawn a straeon y tylwyth teg o ffiniau ac ymfudo.

HISTORY PRESS – Boggartsm Trolls and Tylwyth Teg.

Am Ddim

Archebwch
Ebost tamarwilliams@beyondtheborder.com.
Y cyntaf i’r felin caiff falu

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg