body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Ysbrydoli / Inspire

Ysbrydoli / Inspire yw ein cyfres fisol newydd, lle rydyn ni'n canolbwyntio ar rai o'r storïwyr a'r artistiaid sy'n creu neu'n gweithio ar brosiectau a pherfformiadau ysbrydoledig a grëwyd cyn, yn ystod neu ar ôl y cyfnod clo. Bob mis byddwn yn canolbwyntio ar ddau artist ac yn rhannu rhai o'u prosiectau adrodd straeon, yn dweud ychydig mwy wrthych amdanyn nhw a'u gwaith a pha bethau arlein neu gorfforol o'u hamgylch sydd wedi eu hysbrydoli yn ystod y cyfnod clo. Gallwch ddarllen am bob artist a'u prosiectau isod.

As well as blogs below from artists we will also be hosting online conversations with artists over the next few months.

Cefnogir gan

^
Cymraeg