body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Ysbrydoli / Inspire

Ysbrydoli / Inspire yw ein cyfres fisol newydd, lle rydyn ni'n canolbwyntio ar rai o'r storïwyr a'r artistiaid sy'n creu neu'n gweithio ar brosiectau a pherfformiadau ysbrydoledig a grëwyd cyn, yn ystod neu ar ôl y cyfnod clo. Bob mis byddwn yn canolbwyntio ar ddau artist ac yn rhannu rhai o'u prosiectau adrodd straeon, yn dweud ychydig mwy wrthych amdanyn nhw a'u gwaith a pha bethau arlein neu gorfforol o'u hamgylch sydd wedi eu hysbrydoli yn ystod y cyfnod clo. Gallwch ddarllen am bob artist a'u prosiectau isod.

Yn ogystal â blogiau isod gan artistiaid byddwn hefyd yn cynnal sgyrsiau ar-lein gydag artistiaid dros yr ychydig fisoedd nesaf. Bydd ein sgwrs Ysbrydoli / Inspire gyntaf ddydd Iau 17 Medi 6yh gyda Dr Hannah McDowall yn siarad am ei llyfr Performance Storytelling: How to Build Your Career & Nurture the Art Form. I archebu lle os cysylltwch â Tamarwilliams@beyondtheborder.com

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg