body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Y Gymuned Leol

Bu Tamar, ein Cydlynydd Ymgysylltu Lleol, yn gweithio gyda grwpiau lleol ac ysgolion o amgylch Sir Gaerfyrddin dros y flwyddyn ddiwethaf i ddatblygu prosiectau yn cysylltu gyda'r Ŵyl yn 2021.

Os ydych yn grŵp neu arweinydd ysgol ac y byddai gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy am brosiectau cyfranogiad ac ymgysylltu gyda Beyond the Border, cysylltwch â tamarwilliams@beyondtheborder.com

DALIER SYLW: CAFODD GŴYL BEYOND THE BORDER 2020 EI GOHIRIO TAN 2-4 GORFFENNAF 2021

Cefnogir gan

^
Cymraeg