body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Sut i Gyrraedd Yno


Mae Dinefwr ger Llandeilo, sydd:

2 awr o Fryste

90 munud o Gaerdydd

40 munud o Abertawe


Cyfeiriad: Parc Dinefwr, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin (SA19 6RT). Mae rhai dyfeisiau Sat Nav yn ei chael yn anodd canfod y cod post. Dinefwr Park, Llandeilo, Carmarthenshire (SA19 6RT). Be careful some SAT Navs find it difficult to locate the postcode).

Sut i Gyrraedd Yno

Gwasanaethau i Landeilo, sydd 1 milltir o Ddinefwr.

 

Mae gorsaf drenau yn Llandeilo, 1 filltir o'r dref.

Mae trenau'n rhedeg o Abertawe i Landeilo (fel arfer 4-5 taith y dydd). Mae manylion pellach ar gael gan Trafnidiaeth Cymru neu Trainline

(Mae trenau rhwng Caerdydd a Llandeilo gydag un newid yn Abertawe. Amser taith arferol 2 awr 30 munud).

Ar y A40(T); o Abertawe cymerwch yr M4 i Bont Abraham, yna A48(T) i Cross Hands a'r A476 i Landeilo.

Parcio: 5 llath

Cefnogir gan

^
Cymraeg