body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Sut i gyrraedd Beyond the Border

Dinefwr yw cartref yr ŵyl, sydd 1 filltir o Landeilo.
Cyfeiriad:Dinefwr Park, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin (SA19 6RT)


Mae Dinefwr ger Llandeilo, sydd:

2 awr o Fryste

90 munud o Gaerdydd

40 munud o Abertawe


Ar y ffordd

O’r Dwyrain:

Dilynwch yr A40 (T) o Abertawe a’r M4 i Bont Abraham, yna’r A48(T) i Cross Hands a’r A476 i Landeilo. Bydd arwyddion melyn yr AA yn dangos y fynedfa i’r ŵyl.

O’r Gorllewin (Caerfyrddin):

Dilynwch yr A40 o Gaerfyrddin. Trowch i’r dde ar Ffordd Caerfyrddin a dilyn yr arwydd am Landeilo. Bydd arwyddion melyn yr AA yn dangos y fynedfa i’r ŵyl.

Dinefwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - What3Words : Troediodd : Dyfynnod : Glanhad

 

Ar y Bws

Mae bysus lleol trwy Landeilo. Gallwch weld yr amserlen ar TravelCymru.

Rydym hefyd yn trefnu gwasanaeth bws i Ddinefwr o Landeilo ac oddi yno ac i Orsaf Llandeilo. Manylion i ddilyn yn y misoedd nesaf.

Train

Mae gorsaf yn Llandeilo sydd 1.5 milltir o Ddinefwr.

Mae trenau yn mynd o Abertawe i Landeilo (4-5 taith y dydd fel arfer).

Ewch i Trafnidiaeth Cymru i gael rhagor o fanylion neu Trainline.

(Mae trenau rhwng Caerdydd a Llandeilo gydag un newid yn Abertawe. Amser taith arferol 2 awr 30 munud).

Mae teithiau trên o Abertawe yn cymryd 1 awr a 10 munud fel arfer.

There are also journeys from Shrewsbury to Llandeilo on the Transport for Wales line too. This journey usually takes up to 3 hours.

Byddwn yn diweddaru’r amseroedd teithio ar drenau ar y dudalen hon ar ôl i’r amserlen gael ei chadarnhau ym Mawrth 2023.

Ar hyn o bryd yr amser o Abertawe i Landeilo yw

Dydd Gwener
Abertawe - Llandeilo
9.09am – 10.09am
11.40am – 12.48pm
2.18pm – 3.27pm
6.19pm – 7.23pm
9.15pm – 10.15pm

Dydd Sadwrn
Abertawe - Llandeilo
8.28am – 10.08am
10.42am – 12.39pm
11.07am – 12.47pm
1.04pm – 4.44pm
1.08pm – 2.44pm
5.15pm – 7.12pm
5.40pm – 7.20pm

Dydd Sul
Abertawe - Llandeilo

9.42am – 11.39am
10.22am – 11.52am
2.01pm – 3.58pm
2.41pm – 4.11pm
5.15pm – 7.12pm
5.40pm – 7.20pm

Ar hyn o bryd yr amser o Landeilo i Abertawe yw
Dydd Gwener
Llandeilo - Abertawe
6.22pm – 7.37pm
9.04pm – 22.08pm
23.04pm – 12.16am

Dydd Sadwrn
Llandeilo - Abertawe
2.26pm – 3.50pm
2.34pm – 4.30pm
6.41pm – 8.11pm
6.54pm – 8.50pm
9.04pm – 10.34pm
11.03pm – 12.33am

Dydd Sul
Llandeilo - Abertawe

2.58pm – 4.15pm
7.23pm – 8.41pm

Ar feic

Ar y A40(T); o Abertawe cymerwch yr M4 i Bont Abraham, yna A48(T) i Cross Hands a'r A476 i Landeilo.

Parcio: 5 llath

Cefnogir gan

^
Cymraeg