body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Sut i gyrraedd Beyond the Border

 

Dinefwr yw cartref yr ŵyl, sydd 1 filltir o Landeilo.
Cyfeiriad:Dinefwr Park, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin (SA19 6RT)


Mae Dinefwr ger Llandeilo, sydd:

2 awr o Fryste

90 munud o Gaerdydd

40 munud o Abertawe


Ar y ffordd

 

O’r Dwyrain:

Dilynwch yr A40 (T) o Abertawe a’r M4 i Bont Abraham, yna’r A48(T) i Cross Hands a’r A476 i Landeilo. Bydd arwyddion melyn yr AA yn dangos y fynedfa i’r ŵyl.

O’r Gorllewin (Caerfyrddin):

Dilynwch yr A40 o Gaerfyrddin. Trowch i’r dde ar Ffordd Caerfyrddin a dilyn yr arwydd am Landeilo. Bydd arwyddion melyn yr AA yn dangos y fynedfa i’r ŵyl.

Dinefwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - What3Words : Troediodd : Dyfynnod : Glanhad

Diweddariadau teithio pwysig ar gyfer gŵyl Beyond the Border

Ar car

Os ydych chi'n teithio mewn car ac yn bwriadu teithio drwy Landeilo, dyma roi gwybod i chi y bydd gorymdaith Balchder yn cael ei chynnal o hanner dydd ddydd Sadwrn. Mae'n ddigwyddiad gwych ond efallai y bydd y brif ffordd yn brysur/wedi'i blocio.

Hefyd ddydd Sadwrn bydd llwybr drwy'r dref i Ddinefwr, Stryd y Brenin, ar gau gan fod ffair geir vintage ymlaen y prynhawn hwnnw. Dilynwch arwyddion ffyrdd yr AA a fydd yn mynd â chi i Ddinefwr ar hyd Stryd Caerfyrddin

Ar y Bws

Mae bysus lleol trwy Landeilo. Gallwch weld yr amserlen ar TravelCymru.

Taxi

Unfortunately we are unable to provide a shuttle bus between the train station/Llandeilo to the festival site. There are local Taxi firms in Llandeilo.

These can be reached on:

Llandeilo Taxi – 01558 822020

Diweddariadau teithio pwysig ar gyfer gŵyl Beyond the Border

Os byddwch chi’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac yn teithio i Landeilo a'r ŵyl y penwythnos yma, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â theithio ar y trên. Mae cynlluniau ar gyfer streiciau yn Lloegr, ac er nad oes unrhyw rai yng Nghymru, efallai y bydd newidiadau i rai o'r cysylltiadau. Gwiriwch hyn gyda chwmni eich tocyn trên.

Train

Mae gorsaf yn Llandeilo sydd 1.5 milltir o Ddinefwr.

Mae trenau yn mynd o Abertawe i Landeilo (4-5 taith y dydd fel arfer).

Ewch i Trafnidiaeth Cymru i gael rhagor o fanylion neu Trainline.

(Mae trenau rhwng Caerdydd a Llandeilo gydag un newid yn Abertawe. Amser taith arferol 2 awr 30 munud).

Mae teithiau trên o Abertawe yn cymryd 1 awr a 10 munud fel arfer.

There are also journeys from Shrewsbury to Llandeilo on the Transport for Wales line too. This journey usually takes up to 3 hours.

Traintimes have now been updated since May 2023. Please do check in with Transport for Wales and other train services as these trains may change nearer the time.

Ar hyn o bryd yr amser o Abertawe i Landeilo yw

Dydd Gwener
Abertawe - Llandeilo
9.09am – 10.09am
11.38am – 12.48pm
2.18pm – 3.27pm
6.19pm – 7.23pm
9.15pm – 10.15pm

Dydd Sadwrn
Abertawe - Llandeilo
09.03am – 10.09am
11.45am – 12.48pm
11.07am – 12.47pm – cancelled
1.04pm – 4.44pm – cancelled
1.08pm – 2.44pm – cancelled
2.30pm – 3.32
18.18 – 7.22pm
5.40pm – 7.20pm – cancelled
9.15pm – 10.15pm

Dydd Sul
Abertawe - Llandeilo

9.42am – 11.39am – cancelled

10.22am – 11.52am -cancelled

11.10am-12.12pm

2.01pm – 3.58pm- cancelled

3.37pm – 4.39pm

5.15pm – 7.12pm-cancelled

5.40pm – 7.20pm-cancelled

Shrewsbury to Llandeilo
Dydd Gwener
8.57-11.47am
11.22-14.26pm
3.17-6.16pm
6.07-9.01pm

Dydd Sadwrn
5.23am-8.26am – 9am
8.56-11.47am – 12pm
15.25pm-18.17pm – 12.45pm
18.08pm-20.59pm- 5.30pm

Dydd Sul
12.04-14.56pm – 3pm
16.20pm-7.22pm

 

Ar hyn o bryd yr amser o Landeilo i Abertawe yw
Dydd Gwener
Llandeilo - Abertawe
6.19pm – 7.31pm
9.04pm – 22.08pm
23.04pm – 12.16am

Dydd Sadwrn
Llandeilo - Abertawe

2.28pm – 3.37pm

2.34pm – 4.30pm-cancelled

6.20pm – 7.32pm

6.54pm – 8.50pm-cancelled

9.02pm – 10.12pm

11.04pm – 12.08am

Dydd Sul
Llandeilo - Abertawe

2.58pm – 4.15pm
7.23pm – 8.41pm

Monday
6.50am-8.08am
8.27am-9.33am
11.50am-1.03pm
Site closes at 12pm.

Llandeilo – Shrewsbury
Dydd Gwener
7.25pm-22.21pm
Later trains use the Swansea line.

Dydd Sadwrn
10.12am-13.10pm
12.51pm-15.45pm
3.35pm-6.35pm
7.24pm-10.26pm
Later trains go via Swansea times.

Dydd Sul
12.14pm-3.13pm
4.40pm-7.35pm

Monday
6.49am-9.46am
10.12am-13.13pm
12.51pm – 3.45pm

Ar feic

Ar y A40(T); o Abertawe cymerwch yr M4 i Bont Abraham, yna A48(T) i Cross Hands a'r A476 i Landeilo.

Parcio: 5 llath

Cefnogir gan

^
Cymraeg