body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Safle Gwersyll a Cherbydau Byw Ynddynt

Mae gwersylla yn brofiad hollol unigryw ar gyfer unrhyw un sy’n dod i Dinefwr. Mae’r lle arbennig hwn yn golygu y byddwch yn aros ar dir sydd yng ngofal Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr, yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt a CADW.

Nifer gyfyngedig iawn o leoedd sydd ar gael ar ein cae Gwersylla a hefyd y safle Cerbydau Byw a Chysgu. Rhagwelwn y bydd y ddau safle yn llenwi yn fuan felly byddem yn eich cynghori i archebu’n gynnar os dymunwch aros ar y safle.

Ni yw’r unig ŵyl ym Mhrydain sy’n cynnig profiad anhygoel fel hwn. Byddwch yn gwersylla dan y sêr, wrth droed olion castell hanesyddol. O fewn tafliad carreg o gae yr ŵyl, bydd sŵn anifeiliaid i’w glywed yn y goedwig yn eich ymyl ac ystlumod yn hedfan yn y nos. Caiff llawer o’r bywyd gwyllt ei warchod felly efallai y gwelwch y gwartheg gwyn, glöynnod byw prin, moch daear neu geirw.

Mae’r maes gwersylla o fewn 5 munud o fynedfa’r ŵyl.

Mae tocynnau safle gwersylla a safle cerbydau byw-a-chysgu yn rhoi mynediad i’r safle gwersylla a’r safle cerbydau byw-a-chysgu o ddydd Gwener 7 Gorffennaf 2023 10am – dydd Llun 10 Gorffennaf 10am.

Pan fyddwch yn archebu eich tocyn cofiwch ychwanegu tocyn Gwersylla a nodi faint o bobl fydd yn aros ar eich llain. Nid yw pris tocyn penwythnos yn cynnwys y safle Gwersylla na Cherbydau Byw a Chysgu.

 

TELERAU AC AMODAU

Cefnogir gan

^
Cymraeg