body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Cyfarwydd – Jo Munton – Mid Wales & Online

Artist - Cyfarwydd – Jo Munton – Mid Wales & Online

Yn gweithio o Cemmas, Gwynedd
Pypedwraig sy’n adrodd storïau yw Jo Munton o Ganolbarth Cymru sydd wedi perfformio o Sbaen i Siberia, o Ynys Môn i Ben-y-bont ar Ogwr.

Roedd ei sioe ar-lein ddiweddaraf, ‘The Tales I was Told Tell” yn rhan o breswyliad i bypedwyr rhyngwladol, ac yna fe’i cefnogwyd gan Ŵyl Bypedau Newcastle, Moving Parts.

Mae’n ddysgwraig Cymraeg angerddol ond mae wedi gweld y broses yn araf. “Am fy mod yn ddyslecsig, rwy’n gwybod y gallaf fod yn arafach yn dysgu na’r rhan fwyaf. Rwyf wedi ailadrodd yr un cwrs ambell waith i adael i’r hyn dwi’n ei ddysgu setlo”.

Hwb Chwedleua Myseliwm 2022

Gweithio gyda Ysgol Llanfyllin 2022
Dewch i gyfarfod Jo Munton

Galeri 2022

beyond-the-border-logo
citrus-arts-logo
people-speak-up-logo
head-4-arts-logo
soar-logo

Cefnogir gan

^
Cymraeg