body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Demetri Petsalakis 

Artist - Demetri Petsalakis 

Yn hanu o Athen, Gwlad Groeg, mae Demetri Petsalakis yn perfformio mewn amrywiaeth o arddulliau gyda ffocws ar liwtiau Groegaidd a'r Dwyrain Canol. Wedi'i ddylanwadu gan amrywiaeth ddiwylliannol gyfoethog Canada, mae Demetri yn ymgorffori elfennau cerddorol o wahanol draddodiadau er mwyn creu sain cyfoes sy'n cynrychioli ei dreftadaeth a hefyd y gymuned y mae'n rhan ohoni.

Fel aelod gweithgar o sîn cerddoriaeth byd Toronto, mae Demetri wedi recordio a pherfformio gyda grwpiau yn cynnwys y meistri oud Basam Bishara, a Christos Tsiamoulis yn ogystal â meistr y Lyra Cretaidd Astrinos Zaharioudakis a'r gitarydd jazz enwog Lornne Lofsky.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg