body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Where You’re Meant to Be

Artist - Where You’re Meant to Be

Ffilm: Mae’r chwedleuwr Aidan Moffat yn mynd ati i archwilio gorffennol yr Alban trwy ail-ysgrifennu a theithio gyda’i chaneuon hynaf. Ond nid oedd wedi cynllunio ar gyfer cyfarfod y grym 79 oed, sef Sheila Stewart – baledwraig deithiol sy’n troi tybiaethau gwerin Moffat ben i lawr. Mae o’n credu bod yr hen ganeuon yn barod i’w diweddaru. Dyw hi ddim.

Gyda dicter Stewart yn canu yn ei glustiau, mae Moffat yn cychwyn ar daith sy’n ei weld wedi gwisgo yn barod am frwydr mewn mynwent yn Ucheldiroedd yr Alban, wedi ei ddal rhwng helwyr angenfilod sy’n brwydro ger Loch Ness, ac yn canu yng nghegin ffermwr mewn galar – cyn wynebu Stewart yn ei dref ei hun, Glasgow, yn y ffilm fach ddoniol yma am gerddoriaeth a marwolaeth.

Addas i rai 15+ (iaith anweddus)

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg