body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Guto Dafis

Artist - Guto Dafis

Mae Guto Dafis o Gaerdydd yn swyno cynulleidfaoedd â’i gynhesrwydd, ei ddyngarwch a’i hiwmor sych.
Mae hefyd yn canu ac yn chwarae acordion botymau ac yn dod ag ymdeimlad cerddor o gyflymder a deinameg i’w ddull o gyflwyno stori, gan dorri ar y llif yn aml gydag alaw neu gân. Mae’n adrodd ei stori yn Gymraeg a Saesneg (ac ychydig o’r ddwy weithiau!)
He tells in English and Welsh (and sometimes a bit of both!)

Yn anffodus oherwydd salwch, ni fydd Guto Dafis yn gallu perfformio penwythnos hyn, ond fe fydd ei ddigwyddiadau yn parhau gyda chymorth gan artistiaid eraill gan gynnwys Heulwen Williams, Fiona Collins, Ceri Phillips ac Alisa Mair Fox

 

Cefnogir gan

^
Cymraeg