body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Ivan Coyote

Artist - Ivan Coyote

Mae Ivan Coyote yn awdur a chwedleuwr o fri rhyngwladol o Ganada. Cafodd eu geni a’u magu yn Whitehorse, Yukon, mae’n awdur deuddeg llyfr, wedi creu pedair ffilm, chwe sioe lwyfan a thair albwm sy’n cyfuno chwedleua gyda cherddoriaeth.

Enillodd llyfrau Coyote y Wobr ReLit, Llyfr Anrhydedd Stonewall, a bu ar y rhestr fer am Wobr Hilary Weston i lyfrau ffeithiol. Yn 2017 rhoddwyd Doethuriaeth yn y Gyfraith er anrhydedd i Ivan gan Brifysgol Simon Fraser am eu hysgrifennu a’u gweithredu. Yn 2019 nododd Ivan 25 mlynedd ar y ffordd fel chwedleuwr rhyngwladol a cherddor, a rhyddhau eu llyfr newydd, ReBent Sinner, gyda’r Arsenal Pulp Press.

“Coyote resists reading trans-ness in hindsight, refuses to centre trans-ness as the single primary concern in trans lives and, in this regard, is quietly radical. Late in the reading, I realized this is a book about family. An emotionally powerful memoir by a great storyteller about normal life.” - Jade Colbert, The Globe and Mail, Tach 2016

“lovely, immensely compassionate and classics of the form.” - Brett Joseph Grubisic, The Vancouver Sun, Hyd 2016

Credyd llun: Emily Cooper Photography

Pryd?
Live Festival & Online Festival

Dydd Sadwrn 7pm Dangosiad Tu Allan o Ivan o’u Caban yn yr Yukon

Cefnogir gan

^
Cymraeg