body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Kerima Mohideen

Artist - Kerima Mohideen

Mae Kerima yn chwedleuwraig, athrawes ac ymgyrchydd dros gyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol.
Ar hyn o bryd mae’n gweithio i elusen fach sy’n gweithio mewn undeb â chymunedau o gwmpas y byd sy’n cael eu bygwth gan waith cloddio. Mae ganddi hefyd flynyddoedd lawer o brofiad o weithio gydag ysgolion i greu deunyddiau i godi ymwybyddiaeth ac ysgogi trafodaeth am goloneiddio, yr amgylchedd, hiliaeth a hawliau menywod.

Bydd Kerima yn rhannu un o chwedlau epig pwysig a chyfarwydd India, y Ramayana.
Coedwig Dandaka yn nwyrain India yw'r lleoliad ar gyfer y Ramanaya. Heddiw mae coedwig Dandaka unwaith eto yn safle brwydr chwerw.

Caiff y rhyngblethiad bywiog hwn o stori gyfoes bywyd go iawn gydag ail-ddweud ffeministaidd o chwedl draddodiadol ei berfformio i anrhydeddu dewrder menywod a dynion ar reng flaen brwydr i warchod coedwig sydd mewn perygl o ddod yn lle na fydd ond yn bodoli mewn stori.
Oedran 12+

Pryd?
Dydd Sadwrn 5pm - CASGLU

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg