body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Kerima Mohideen

Artist - Kerima Mohideen

Mae Kerima yn chwedleuwraig, athrawes ac ymgyrchydd dros gyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae'r Ramayana yn un o straeon epig mawr India ac yn adnabyddus iawn ledled de Asia.

Coedwig Dandaka yn nwyrain India yw'r lleoliad ar gyfer y Ramanaya. Heddiw mae coedwig Dandaka unwaith eto yn safle brwydr chwerw. Pe gallai'r coed siarad, pa straeon fyddent yn eu dweud? Mae cwmnïau mwyngloddio yn prowlan y tir yn awchu am y mwynau o dan y coed. Cânt eu gwrthwynebu'n ffyrnig gan lwyth yr Adivasi sydd wedi byw yn y goedwig ers canrifoedd. Mae guerillas Maoaidd yn ymladd brwydr arfog ddegawdau o hyd am gyfiawnder cymdeithasol hefyd yn byw yn y goedwig. Er mwyn paratoi'r ffordd am fwyngloddio, aeth Llywodraeth India i ryfel yn erbyn ei phobl ei hun. Pwy fydd yn siarad dros y bobl? Beth sy'n digwydd i fenyw sy'n meiddio codi ei llais?

Caiff y rhyngblethiad bywiog hwn o stori gyfoes bywyd go iawn gydag ail-ddweud ffeministaidd o chwedl draddodiadol ei berfformio i anrhydeddu dewrder menywod a dynion ar reng flaen brwydr i warchod coedwig sydd mewn perygl o ddod yn lle na fydd ond yn bodoli mewn stori.

Addas ar gyfer oed 12 a throsodd.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg