body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Cynefin

Artist - Cynefin

Cafodd Owen ei fagu yng Ngorllewin Cymru Owen a'i drwytho mewn cerddoriaeth Gymreig, o alawon hyfryd o weithdy telynau ei dad i fywyd ysgol a gwyliau megis yr Eisteddfod a'r Cnapan. Owen Mae Owen wedi defnyddio ei sgiliau fel cerddor, cyfansoddwr a pheiriannydd ar draws ystod eang o brosiectau, yn cynnwys gwaith ar nifer o brosiectau albwm yn Real World Studios ar albwm gwobrwyol Clychau Dibon gan Catrin Finch a Seckou Keita ynghyd â'r cynhyrchydd John Hollis. Mae John yn awr yn dod â'i glust astud a'i brofiad i'r proseict newydd hwn.  

 Wedi'i enwebu ar gyfer 'Artist Unigol Gorau' yng Ngwobrau Gwerin Cymru a gynhaliwyd am y tro cyntaf yn 2019 , mae ei fand Cynefin Owen yn rhoi llwyfan i Owen ddefnyddio ei sgiliau trefnu a gitâr gwych ar yr un pryd yn mynd yn ôl i'w wreiddiau.

 Fel rhan o'r Ŵyl Owen bydd Owen yn perfformio fel perfformiwr unigol, cerddoriaeth a straeon o albwm dwyieithog cyntaf Cynefin 'Dilyn Afon' sy'n dilyn cynefin Owenddiwylliannol sir frodorol Owen, yn dechrau yng Nghwm Cletwr lle cafodd ei fagu. O anifeiliaid yn siarad a theithiau trên trist - i synfyfyrion cariadon trychinebus, gweision fferm a chrwydriaid unig, mae'r albwm yn rhoi ffenestr unigryw ar y gorffennol ac ar ddiwylliant llafur bywiog o stori a chân, Mae'n symud, ymchwilio ac yn datgelu agweddau anghofiedig o'r gorffennol tra'n codi cwestiynau am ein hanniddigrwydd o ddatgysylltiad a diffyg gwreiddiau.

Yn ogystal â pherfformio cerddoriaeth o albwm Cynefin bydd hefyd yn perfformio Gadael Tir. Gadael Tir.

“Absolutely fantastic” – Frank Hennessy, BBC Celtic Heartbeat

“Quite extraordinary” – Tom Robinson, BBC 6 Music

 

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg