body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Producer – Cathy Boyce – Neath Port Talbot/Merthyr/Rhondda Cynon Taff

Artist - Producer – Cathy Boyce – Neath Port Talbot/Merthyr/Rhondda Cynon Taff

Ganed Cathy yng Nglyn Nedd yng Ngorllewin Morgannwg.

Ar ôl astudio Celfyddyd Gain a Chynhyrchu Ffilmiau Annibynnol ar lefel gradd ac ôl-radd cychwynnodd ei gyrfa yn gweithio fel cyfarwyddwr cynorthwyol ar gyfer ffilmiau a theledu.

Ymunodd â’r adran creu rhaglenni theatr yng Nghanolfan Chapter yn 2000 ac am yr 20 mlynedd nesaf bu’n chwarae rôl allweddol yn y sefydliad, gan ddatblygu, rhaglennu a chynhyrchu prosiectau theatr, cerdd, dawns a pherfformiadau arbrofol gan gynnwys yr ŵyl gelfyddydau byw ryngwladol flynyddol Experimentica.

Ar hyn o bryd mae’n gweithio’n llawrydd fel Cynhyrchydd Creadigol gan weithio’n glos ac ar y cyd ag artistiaid annibynnol a sefydliadau o’r un meddylfryd.

Mae helpu artistiaid i wneud i bethau ddigwydd yn ganolog i’w holl waith.

Email: cathyeleriboyce@googlemail.com

Dewch i gyfarfod Cathy

beyond-the-border-logo
citrus-arts-logo
people-speak-up-logo
head-4-arts-logo
soar-logo

Cefnogir gan

^
Cymraeg