body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Yr Amser yw Nawr - Sgwrs gyda Mererid Hopwood, Sioned Davies gyda Tamar Eluned Williams.

Sioned Davies and Mererid Hopwood chaired by Tamar Eluned Williams
Sul 9 Gorffennaf, 11am-12pm
Gwenllian

Sul 9 Gorffennaf, 1pm-1.45pm
Golchfa

Mewn cyfnod cythryblus, sut y gall ieithoedd a thraddodiadau byw Cymru ein hailgysylltu, mewn ffyrdd brys a phwysig? Gan ystyried apêl fythol a chysylltiad â’r tirlun yn straeon Cymru, yn cynnwys y Mabinogi, a’r ffyrdd y mae dweud mewn ieithoedd brodorol yn ein gwreiddio a hefyd ein rhyddhau, pleser o’r mwyaf fydd clywed safbwynt dwy arbenigwraig ysbrydoledig ar ein traddodiadau llafur oesol chyson esblygol yn y foment gyfredol o newid.

Cefnogir gan

^
Cymraeg