body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Tamar Ilana

Artist - Tamar Ilana

Tamar Ilana is a Toronto-born multifaceted artist who grew up touring internationally, singing in multiple languages and dancing flamenco.

Treuliodd Tamar lawer o'i phlentyndod yn perfformio yng ngwledydd y Môr Canol a Gogledd Ewrop gyda'i mam Dr. Judith Cohen, sy'n ethnogerddolydd, ac yn casglu caneuon oedd ar flin diflannu o bentrefi yn Sbaen a Portiwgal. Wedi'i thrwytho mewn traddodiadau canu, perfformio a flamenco ar hyd ei phlentyndod, symudodd i Seville, Sbaen, ar ôl graddio o Brifysgol Toronto i astudio'n llawn-amser yn Fundación de Arte Flamenco Cristina Heeren. Dychwelodd Tamar i Toronto yn 2011 a sefydlu ei band, Ventanas, sy'n golygu ffenestri mewn Sbaeneg, yn adlewyrchu bywyd Tamar fel cyfres o ffenestri ar ddiwylliannau ac arddulliau cerdd, dawns a chelf niferus. O dras cymysg Iddewig-Brodorol-Romanaidd-Albanaidd, mae Tamar yn gyfarwydd iawn â cherddoriaeth a diwylliannau'r Diaspora Seffardig a Phenrhyn Iberia. Fundación de Arte Flamenco Cristina Heeren.    In 2011, Tamar returned to Toronto and founded her band, Ventanas, meaning windows in Spanish, reflective of Tamar’s life as a series of window onto numerous cultures and styles of music, dance and art. Of mixed Jewish-Indigenous-Romanian-Scottish descent, Tamar is well versed in the music and cultures of the Sephardic Diaspora and the Iberian Peninsula.

Gyda Ventanas, mae Tamar yn cymysgu ei gwybodaeth gerddorol gyda'i chefndiroedd diwylliannol a'i hun a rhai'r ensemble. Mae Tamar a Ventanas yn aildrefnu dulliau traddodiadol ac yn creu cyfansoddiadau gwreiddiol. Caiff eu halbwm ei hysbrydoli gan themâu byd-eang heddiw o ymfudiad a holi am hunaniaeth, yn ogystal â sîn gerddoriaeth aml-ddiwylliannol gynyddol Toronto. Hoffai Tamar ddiolch i Gyngor Celfyddydau Canada, Cyngor Celfyddydau Ontario a Chyngor Celfyddydau Toronto am eu cefnogaeth barhaus a hael dros y blynyddoedd.

 

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg