body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Cath Little

Artist - Cath Little

Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n cael ei hysbrydoliaeth o’i threftadaeth Wyddelig a Seisnig a gwlad ei chartref yng Nghymru.

Mae gan Cath ymdeimlad llawn o hud y storïau a’u gallu i’n cysylltu â’n gilydd, gan ein harwain yn dyner at ymdeimlad cliriach ohonom ein hunain a’n lle yn y byd.

Bu Cath yn perfformio yng Ngŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border, Gŵyl Glastonbury, Festival at the Edge a Diwrnod Gwerin Proms y BBC. Mae’n adrodd storïau yn gyson yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg