body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Michael Harvey

Artist - Michael Harvey

Adroddodd Michael storïau yn rhyngwladol ers dros 25 mlynedd yn ogystal â bod yn athro, anogwr a chyfarwyddwr amlwg ar gyfer perfformiadau chwedleua. Enillodd Wobr Major Creative a roddodd gyfle iddo astudio gyda Abbi Patrix ac artistiaid eraill yn y 3ydd Labo yn La Maison du Conte ym Mharis.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd gennym ddarn newydd sbon yng ngŵyl BtB 2023 ar gyfer teuluoedd ar y cyd gyda Festival interculturel du conte de Montréal diolch i gyllid gan lywodraethau Cymru a Quebec. Wrth rannu llên gwerin a chwedlau Quebec a Chymru, bydd y chwedleuwr o Gymru Michael Harvey a’r chwedleuwraig o Quebec Stephanie Beneteau yn creu “Ieithoedd Chwedleua” mewn plethiad diwnïad o Gymraeg, Ffrangeg a Saesneg sy’n addas i deuluoedd ac oedolion.

.                   

Cefnogir gan

^
Cymraeg