body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Michael Harvey

Artist - Michael Harvey

Mae un o'n hoff chwedleuwyr o Gymru yn dychwelyd i BtB gyda mwy o straeon Cymreig a Cheltaidd. Yn seiliedig yng Nghaerdydd, mae gwreiddiau gwaith Michael yng Nghymru ond mae'n gweithio ledled y Deyrnas Unedig ac yn aml yn cydweithio gydag artistiaid eraill o amrywiaeth o ddisgyblaethau a chwmnïau cynhyrchu.

Mae Michael yn dweud straeon traddodiadol o Gymru, y gwledydd Celtaidd a thu hwnt, gan ymddangos yn gyson mewn gwyliau rhyngwladol mawr ym Mhrydain, Ewrop, Gogledd a De America. Yn 2011 enillodd wobr Major Creative Wales ac mae galw cynyddol amdano fel hwylusydd ar gyfer chwedleuwyr perfformiad ac arweinydd gweithdai dyfeisgar mewn ysgolion. Mae Michael hefyd wedi ysgrifennu nifer o lyfrau a llyfrau sain.

www.michaelharvey.org

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg