body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Morwen Williams

Artist - Morwen Williams

Mae Morwen Williams yn gerddor gwerin aml-offeryn a chantores a fagwyd yng nghanol cerddoriaeth werin a dawnsio gwerin. Ers iddi fod yn ddeuddeng, mae wedi canu’r ffidl yn gyson i nifer o grwpiau dawnsio Morris a gwerin a thra’r oedd yn y brifysgol yng Nghaerwysg, roedd yn aelod o fandiau dawns ceilidh Pigasus, Pigs Might Fly a Back to Square One. Ers dychwelyd i Gaerdydd, mae wedi chwarae a chanu gyda’r band Gwyddelig traddodiadol Hairpin Band, ac mae wedi cyd-gynhyrchu dwy sioe gyda’i chwaer, y chwedleuwraig Tamar Eluned Williams.

Pryd?

Dydd Sadwrn 6pm: Gwenllian, Mae Arbrawf Chwedleua Tamar a Morwen, Nid Morwyn, Nid Gweddw, na Gwraig

Gan ddod ag ysbrydoliaeth o sioeau neuaddau cerddoriaeth Fictoriaidd a pherfformiad gair llafar cyfoes at ei gilydd, a chydblethu chwedleua â chân wreiddiol, mae Not Maid, Nor Widow, Nor Wife yn rhoi cyfle i ferched coll y baledi llofruddiaeth i adrodd eu straeon eu hunain. 14+
14+

Dydd Sadwrn 9pm – Cerddor i Savage Hart Citrus Arts

 

Cefnogir gan

^
Cymraeg