body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Stéphanie Bénéteau

Artist - Stéphanie Bénéteau

Daeth Stéphanie o hyd i’w gwir alwedigaeth fel chwedleuwraig yn 1994, ac, ers hynny, mae wedi perfformio’n broffesiynol mewn cannoedd o ysgolion, neuaddau cyngerdd, gwyliau a llyfrgelloedd yng Nghanada a thramor. Dros y blynyddoedd mae Stéphanie wedi casglu casgliad anferth o storïau i bobl ifanc a datblygu gweithdy chwedleua unigryw y mae’n ei gyflwyno mewn ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig. Daw Stéphanie â hen storïau o’r traddodiad llafar yn ôl yn fyw mewn llais telynegol a barddonol gydag arlliw o hiwmor. Mae ei storïau’n amrywio o chwedloniaeth gwlad Groeg i chwedlau canoloesol i storïau erotig. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn storïau am ferched a menywod, y mae’n eu hadrodd mewn dull bywiog, llawn mynegiant a difyr sy’n unigryw iddi hi.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd gennym ddarn newydd sbon yng ngŵyl BtB 2023 ar gyfer teuluoedd ar y cyd gyda Festival interculturel du conte de Montréal diolch i gyllid gan lywodraethau Cymru a Quebec. Wrth rannu llên gwerin a chwedlau Quebec a Chymru, bydd y chwedleuwr o Gymru Michael Harvey a’r chwedleuwraig o Quebec Stephanie Beneteau yn creu “Ieithoedd Chwedleua” mewn plethiad diwnïad o Gymraeg, Ffrangeg a Saesneg sy’n addas i deuluoedd ac oedolion.

             

Cefnogir gan

^
Cymraeg