body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Rheolwr Prosiect - Ayisha De Lanerolle

Mae Ayisha De Lanerolle wedi bod yn cyd-greu a chyflawni rhaglenni celfyddydol a diwylliannol ar draws y Deyrnas Unedig am yr 20 mlynedd diwethaf. Fel menyw o dreftadaeth gymysg mae’n gwirioni ar yr hyn sy’n rhoi ymdeimlad o berthyn a chartref i ni, felly yn 2005 sefydlodd The Conversation Agency i ganolbwyntio ar sgwrsio fel offeryn i lunio cysylltiadau a chymuned. Gan ddefnyddio amrywiaeth o brosesau cyfranogol, cydweithredol a democrataidd i danio chwilfrydedd am ein gilydd a chroesawu’r gwahaniaethau rhyngom. Dros y blynyddoedd mae wedi gweithio gydag amrywiaeth o wahanol sefydliadau celfyddydol ac addysgol a hefyd wedi dal preswylfeydd tymor hir yn y Turner Contemporary Margate, Gwobr Turner 2019, a Mansions of the Future, Lincoln.

Yn ddiweddar, edefyn newydd yn ei gwaith yw rhoi’r corff yn ôl yn y sgwrs. Mae’n archwilio sut i roi’r adnoddau i bobl mewn adegau ansicr ac o wrthdaro, yn arbennig o gwmpas cwestiynau am sut i brosesu trawma a beth mae’n ei olygu i ddatgoloneiddio sefydliadau.

Mae hwn yn amser cyffrous i fod yn datgelu a chysylltu storïau newydd mewn Cymru sydd yn ymroddedig i weledigaeth eang o’n dyfodol. Rwy’n edrych ymlaen at helpu’r tîm gwych o weithwyr creadigol i wireddu eu syniadau a chefnogi’r sefydliadau sy’n cydweithio ar eu taith wrth-hiliaeth." Ayisha De Lanerolle

Back

Cefnogir gan

^
Cymraeg