body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Categori: Cyffredinol

Dewis categori newyddion i’w weld

Cyffredinol
Chris Harris Inspire
Chris Harris – The Atlantis Project

Our new Inspire series shares some of the projects that are taking place across Wales by storytellers and artists. The second Inspire blog for September comes from Chris Harris who …

Read More
Stories By Phone In Care Homes
Pobl iau a hŷn yn cysylltu drwy straeon yn ystod y cyfnod clo

PeopleSpeakUp in collaboration with Beyond the Border – Wales’ International Storytelling Festival have been bringing young and older people together, many of whom who are isolated or are at risk, …

Read More
Beyond The Border - Michael Harvey
HYFFORDDIANT DYDD MERCHER: Gweithdy Adrodd Straeon yn Ddwyieithiog gyda Michael Harvey

9th September 2020, 10am-12.30pm, Online A practical workshop suitable for storytellers who use more than one language in their work exploring bilingual storytelling techniques, story structuring, and best practice in working …

Read More
BTB Web 350×340 People
Galwad am fynegiadau o ddiddordeb - Prosiect Ail-Ddychmygu Ail-Ddatblygu

Beyond the Border are looking for expressions of interest from storytellers and artists who work with story to take part in a series of online experimental spaces and workshops relating …

Read More
New Voices
Tri chwedleuwr newydd o Gymru i dderbyn cefnogaeth drwy Raglen Mentora Lleisiau Newydd Beyond the Border

Three Wales based emerging storytellers will be supported to develop their craft through Beyond the Border’s bespoke New Voices Mentoring Programme. Beyond the Border – Wales’ International Storytelling Festival announced …

Read More
Digital 2
Dywedwch wrthym beth yw eich barn am ein cynnwys digidol

This year we were really saddened not to be at our new home at Dinefwr, but we are already looking forward to when we can reconnect together in 2021. Like …

Read More
BTB Online New
Beyond the Border yn dod â chwedleuwyr, cerddorion a chynulleidfaoedd ynghyd mewn gŵyl fach rithiol

Beyond the Border, Wales’ International Storytelling Festival held a one day online mini-festival on 4 July to mark the occasion when the festival would have been taking place at its …

Read More
Postcard Image 800×450
CYHOEDDI RHAGLEN MENTORA LLEISIAU NEWYDD AR GYFER CHWEDLEUWYR

Beyond the Border – Wales’ International Storytelling Festival are pleased to announce that it will be opening applications for its New Voices Mentoring Programme in July, which will support at …

Read More
Postcard Image 800×450
Beyond the Border yn cyhoeddi rhaglen i gefnogi artistiaid a pherfformwyr llawrydd yn 2020

Beyond the Border, Wales’ leading International Storytelling Festival is announcing a new programme of work for the next six months, through lockdown and into the socially distanced future to help …

Read More
BTB Online New
Ailddychmygu: Beyond the Border Arlein

Mae Beyond the Border, Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Cymru, wedi cyhoeddi digwyddiad undydd ar-lein arbennig i nodi’r achlysur pan fyddai’r ŵyl wedi bod yn mynd rhagddi yn Ninefwr, Sir Gaerfyrddin.

Read More
Beyond the Border - Artists
Phil Okwedy - Straeon dros y Ffôn vlog

Rydym ni wedi bod yn gynhyrfus iawn i weld gymaint o brosiectau chwedleua sy’n symud arlein, a’r wledd o waith perfformio a phrosiectau sydd yn digwydd ar hyn o bryd mewn gofodion digidol. Ond beth am y bobl sydd ddim gyda cysylltiad i’r wê?

Read More
Beyond the Border
Amser Paned Dydd Gwener – Straeon o Ddinefwr gyda Ceri Phillips

Ni fu erioed yn bwysicach cysylltu a rhannu straeon. Rydym eisiau dal ati i rannu straeon gyda’n cynulleidfaoedd ar draws Cymru a’r byd. Bydd y gyfres nesaf o straeon yn nodwedd wythnosol newydd yn ystod...

Read More

Cefnogir gan

^
Cymraeg